Öl

Ölet har länge haft en viktig plats i nordisk folktro, vid högtider och till fester. Såväl drickandet som bryggningen har omgärdats av en rad olika trosföreställningar. De fornnordiska berättelserna säger inte så mycket om hur ölet tillverkades, men däremot finns det många uppgifter om öl och mjöd som en rituell och ceremoniell dryck. 

När man brygger öl är det viktigt att undvika att bli arg eller sur innan jäsningen, för då kan också vörten bli sur, vilket kan resultera i att framställningen blir fördärvad.

Även mältningen var ett moment som ansågs sårbart. För att skydda den kunde man ta hjälp av stål, flinta och eld. Ett annat skydd var att läsa en ramsa över brygden. Se även ‘Mjöd’.