Bröd

Det finns många traditioner och föreställningar runt bröd och brödbakning. Till exempel kan man spå i brödet och använda det i olika ritualer. Det sägs att man ska akta sig för att trampa på brödet. I sägnen ‘flickan som trampade på brödet’ berättas det hur flickan blev förstenad som straff. Sägnen är en påminnelse om vikten av tacksamhet och respekt för maten.

Olika handlingar vid bakningen ska också kunna frambringa tur eller otur. Exempelvis en missunsam granne som kommer in i rummet medan man bakar kan förstöra jäsningen eller gräddningen. Därför är det bäst att ingen utomstående kommer in i köket eller bakstugan medan bakningen pågår. 

Jäsningen är en känslig process som kan påverkas magiskt på olika sätt. Julbröd ansågs besitta extra magisk kraft, särskilt om det stått framme under hela julhelgen. Det är också bra att baka på vintervatten, det ska göra brödet mer hållbart. Om man sjunger medan man bakar kan det göra brödet svårjäst.