Trollsmör

(latin; Fuligo Septica) även ‘Bjärdynga’ och ‘Pukdyng’, är en art av slemsvamp som förekommer i stora delar av Norden. Svampen är gulaktig i färgen och bildar slemmiga fläckar, vanligen omkring en till fem centimeter i diameter. I extrema fall kan en fläck växa till omkring 50 centimeter. 

Svampen växer främst på murken och förmultnande ved i skogen. Synliga fläckar av trollsmör kan uppstå på mycket kort tid, något som i forna dagar måste ha framstått som övernaturligt för många. Inom folktron har trollsmör förknippats med såväl troll som häxor och deras dragväsen, Bärjan.

En uppfattning var att en häxa eller dess bjära råkat spilla en del av mjölken som de stulit från en grannes gård på marken, mjölken ska då förvandlas till trollsmör. En annan uppfattning var att trollsmör istället var spillningen från en bjära. Genom att följa “spår” av trollsmör ska man kunna finna den häxa som låtit stjäla ens mjölk. Se även ‘Bjära’.

En tredje uppfattning var att svampen i själva verket var spillningen från ett troll. Att på något sätt orsaka skada på svampen, sägs också orsaka skada på trollet som lämnat spillningen efter sig. Den som dock vågade sig på att samla in trollsmör sades kunna stryka svampen mot baksidan av masten på sin båt, personen ska då få väderleken med sig.