Myskmadra

(latin; Galium odoratum) är en utpräglad skuggväxt som lever i lövskogar och lundar, där bildar den låga, tätväxta grupperingar. Utmed den norska västkusten når växten så långt norrut som till polcirkeln.

Växten är dock vanligast förekommande i mellersta Europa, men arkeologiska fynd pekar på att växten var välkänd i norden redan på 1100-talet och odlades bland annat i Gudhems klosterträdgård. Myskmadra innehåller giftet Kumarin, vilket idag vanligtvis används som arom för att smaksätta mat och dryck, men kan också ha en nervlugnande effekt.