Tibast

(latin; Daphne mezereum) är en lövfällande buske som blir 1,5 meter hög. Bladen är mjuka, 3-8 cm långa och 1-2  cm breda. Den blommar tidigt på våren på bar kvist. Blommorna är rosa eller ljuslila. Bären är mycket giftiga för människor. Växtsaften är också kraftigt irriterande för ögonen. Även tibast bark är mycket giftig. 

Om tibast förtärs orsakar det en brännande smärta i munnen och i halsen, blåsor och salivavsöndring. Andra följder kan vara kräkning, magsmärtor, diarré. Tibast förgiftning bör behandlas med dryck och koltabletter. Tibast var förr obligatorisk på apoteken. En drog (Cortex Mezerei) bereddes av bark som samlats in tidigt på våren och lagrats i ättika. Medlet användes utvärtes mot gikt och körtelsvullnader med mera.