Rönn

(latin; Sorbus aucuparia) är en art inom familjen rosväxter. Bladen är gröna och växer i par utmed grenarna. I toppen återfinns små vita eller ljust rosa blommor. Växtens frukt kallas för ‘Rönnbär’ och är små äppelfrukter med två till tre rum i vardera frukt. Rönnbär innehåller små frön vilka sprids av fåglar som vintertid livnär sig på frukten. 

Rönn är en mycket härdig växt som kan slå rot och frodas i en rad olika material förutom jord. Det är därför inte ovanligt att finna en så kallad ‘flygrönn’, vilken exempelvis kan ha slagit rot uppe i ett annat träd, på ett hustak eller i en stenmur. Ett fenomen som sannolikt bidragit till att rönnen anses besitta magiska egenskaper i folktron.