Rölleka

(latin; Achillea millefolium) är en ört som mals mellan två stenar och läggs på sår för att läka fortare. Vitblommande röllekor passar kvinnor medan de rosa varieteterna lämpar sig bäst för män. Röllika blommar hela sommaren och långt in på hösten. Förtorkad står den kvar hela vintern.