Renfana

(latin; Tanacetum vulgare) är en korgblommig växt som frodas på torra platser, gärna i stenrösen och bland buskar, i nästan hela Norden. Under vintern står stjälkarna kvar förtorkade. Växten har en besk smak och stark kryddlukt som kan användas för kryddning av brännvin. 

Renfana har som läkeväxt använts för att stärka nerver och mage, samt verka lösande och svettdrivande. Växten sägs även hjälpa mot röta, kött som läggs i en inläggning eller kött som gnids med växten ska undgå förruttnelse för en längre tid. Renfana har också använts som ett maskdödande medel eftersom den innehåller det giftiga ämnet Tujon.