Pepparrot

(latin; Armoracia rusticana) är en flerårig ört i familjen korsblommiga växter. Örten kan bli upp till en meter hög, Växten antas härstamma från Östeuropa och har odlats i Sverige sedan åtminstone tidig medeltid. Den har vita, cirka 1 centimeter stora blommor, vilka sitter på blomställningar i örtens topp. Själva roten är kraftig och knölig, grön- eller gulaktig i färgen och kan bli uppåt 30 cm lång.

Förr användes pepparrot för att behandla urinträngning. Man tager rot av En, Persilja och Pepparrot och kokar till en dekokt som den sjuke sedan dricker. Örten kunde också användas för att behandla blödande tandkött. Detta gjordes genom att skölja munnen med brännvin och vatten i vilket riven pepparrot blandats i.