Mistel

(latin; Viscum album) Misteln är välkänd för sitt egendomliga sätt att fortplanta sig på. Det är en parasitväxt som sprids genom att fåglar äter bären och sedan lämnar sitt träck med fröna i, på en gren till något av ett tjugotal olika arter, främst Lind, men också ek, rönn, lönn och alm.

Misteln växer som en tät rundad buske som syns bäst när trädet är avlövat, eftersom misteln har vintergröna blad, något som antagligen uppfattats som magiskt av vissa tidiga kulturer. 

I Norden är misteln mycket sällsynt och påträffas främst i lövskogar i södra Skandinavien. Misteln har historiskt sett spelat en viktig roll inom medicinen, den ska ha förmågan att skydda mot vissa sjukdomar och ska verka blodtryckssänkande.

Det finns tecken på att misteln användes mot epilepsi av keltiska kulturer. I folktron ansågs ett barn som avlats under ett träd med en mistel och en fullmåne på himlen, bli ovanligt klokt och synsk som vuxen.