Bok

(latin; Fagus sylvatica) är ett träd som tillhör familjen bokväxter. Bokträd kan växa sig mycket höga, uppåt 50 meter, och få en mycket tät lövkrona. Stammen bär en gråaktig, slät och oveckad bark.

Bladen är gröna till färgen och lätt glansiga. Arten finns utspridd i stora delar av Europa. I Norden är dess utbredning begränsat till Danmark, södra Sverige samt sydligaste Norge. Endast introducerade bestånd återfinns längre norröver.

Tjärnan från bokträd har i folkmedicinen använts för att behandla utvärtes hudåkommor. Ett avkok på barken har också använts för invärtes bruk. Avkoket kunde innehålla höga halter Kreosot, en transparent och lätt gulaktig olja.

Kreosot användes förr som ett antiseptiskt medel vid tuberkulos samt vid behandling av tandvärk. Kreosot från trätjära bör ej förväxlas med Kreosot från stenkolstjära, vilket har visat sig vara cancerogent.