Runor

Även ‘Run’, är skrivtecken, de nordiska runraderna kallas fuþark efter de sex första runorna ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ. Ordet ‘Run’ betyder ‘hemlighet’ eller ‘dold kunskap’. Något som förmodligen speglade allmogens syn på runor och andra skrivtecken under lång tid. Se även ‘Fuþark’.

Läskunnigheten i Norden var visserligen relativt hög runt Vikingatiden, arkeologiska fynd av ristningar på föremål av ben och andra material från hela Norden tyder på detta.

Men det var ändå bara en liten elit som kunde läsa och skriva något annat än de simplaste runraderna. Oftast begränsades det vardagliga bruket av runor till att markera exempelvis ägandeskap. Ett rätt vanligt runfynd är en kam av ben med de inristade orden; ‘xx äger mig’.

Först långt efter kristendomens och det latinska alfabetets intåg lärde sig allt fler ur befolkningen att läsa och skriva. Även om spridda bruk av runor levde kvar länge på sina håll.