Om Goternas ursprung och bedrifter

(latin; De origine actibusque Getarum, ‘Getica’) är ett historiskt verk om Goternas historia, skrivet av den östromerska byråkraten Jordanes, omkring år 551. Jordanes uppger sitt verk som en sammanfattning av ett mycket mer omfattande, men nu förlorat verk av Cassiodorus, konsul under den ostrogotiska kungen Theoderik den Store.

I ‘Getica’ berättar han om ön ‘Scandza’, vilket ofta har tolkats som ‘Scandia’ eller ‘Scania’. Sannolikhet så var ‘scandza’ ett tidigt namn för skandinavien. Jordanes liksom Ptolemaios och andra före honom trodde att skandinavien var en ö, inte en halvö. Trots detta omfattar Jordanes beskrivningar också många geografiskt korrekta uppgifter om Skandinavien.

Scandza beskrivs också som goternas ursprungsland. Enligt Jordanes påbörjas goternas emigrering genom Europa under folkvandringstiden av goternas mytologiska kung Bering. Han berättar hur Bering, tillsammans med tre skepp gav sig av från Scandza och landade vid floden Wisłas mynning i dagens Polen. 

Jordanes beskriver sedan goternas utbredning över kontinenten, fram tills dess att goterna besegras av den Bysantinske generalen Belisarius, i Ravenna år 540. Även om verket innehåller en del ifrågasatta uppgifter så har hans förklaringar till goternas ursprung fått en hel del stöd på senare år, framförallt genom arkeologiska och genetiska fynd.