Jotunheim

(fornnordiska; Jǫtunheimr, ‘Jättarnas hem’) är en av de nio världarna och bebos av Jättarna. Jotunheim är beläget bortom Midgård och Asgård. och mellan dem flyter floden Ifingr, vilken skiljer världarna åt.  I Jotunheim återfinns jätten Mimer som vaktar vishetens brunn. I Jotunheim ligger också borgen Utgård, där jätten Utgårdaloke bor. 

I sagorna berättas det om hur Tor, Loke och Tors tjänare Tjalve utkämpar tre tvekamper, vilka de alla tre förlorar, mot Utgårdaloke. Men det visar sig att jätten brukat trolldom för att besegra Tor och hans sällskap.