Tinktur

(latin; Tinctura, ‘färgad’) är ett extrakt av alkoholhaltig vätska uppblandat med ämnen av till exempel växter och örter. Starkare alkohollösning löser ut mer fettlösliga, opolära ämnen medan en svagare löser ut mer polära vattenlösliga.