Hjortronsalt

Ett kemiskt jäsmedel, bestående av främst ammoniumvätekarbonat och som mest används vid bakning av tunna, torra bakverk. Saltet är känt sedan 1300-talet och har en stark lukt, vilket bland annat används som luktsalt, för att väcka personer som svimmat.