Paddor

(latin; Bufo) är ett släkte av arter i familjen Bufonidae. Paddor bildar ingen enhetlig taxonomisk grupp och skiljer sig exempelvis från grodor. Vilka dock ingår i ordningen Stjärtlösa groddjur tillsammans med paddor. Paddor förekommer världen över och i Norden återfinns en handfull olika arter som varierar i storlek, från fem till tolv centimeter.

I motsats till folktron så kan inte paddor smitta människor med vårtor. Missuppfattningen grundar sig i de knölar som paddor har på kroppen, vilka är en del av djurens camouflage. Dock kan de flesta paddor, när de blir rädda eller trängda, utsöndra ett gift kallat Bufotalin. Giftet kan upplevs som obehagligt för människor, men är knappast farligt. 

Paddor, tillsammans med grodor, ormar och sniglar brukar också förknippas med trolldom. I Norden var man förr därför ofta försiktig i hanteringen av dessa djur, eftersom det kunde vara en person eller ett väsen som förvandlat sig till en padda.