Grodor

(latin; Rana) är ett släkte grodarter i familjen Ranidae. Grodor bildar ingen enhetlig taxonomisk grupp och skiljer sig exempelvis från paddor. Vilka dock ingår i ordningen Stjärtlösa groddjur tillsammans med grodor. Grodor förekommer världen över och i Norden återfinns ett tiotal olika arter som varierar i storlek, från två till elva centimeter.

Även utseendet varierar från art till art, färgerna skiftar från ljusgrön till mörkbrun och flera arter bär olika mönster på kroppen som kamouflage. Som stjärtlösa groddjur saknar vuxna individer svans, vilken de tappar som grodyngel. Till skillnad från svansförsedda groddjur så är grodor utrustade med stämband, vilket ger dem sina karakteristiska läten.

Grodor är vanligt förekommande i fabler och folksagor i såväl Norden som i övriga världen. Grodor, tillsammans med paddor, ormar och sniglar brukar också förknippas med trolldom. I Norden var man därför ofta förr försiktig i hanteringen av dessa djur, det kunde nämligen vara en person eller väsen som förvandlats till en groda. På några håll ansågs grodor dessutom vara avlidna kloka gummor. 

Endel föreställningar krävde dock att en groda fick sätta livet till, från dess kropp kunde en ung man ta ett ben som liknade en krok. Benet skulle sedan fästas i kläderna på en flicka för att vinna hennes kärlek. Det sades också att en person som lyckats med att skilja en orm och en groda åt, hade förmågan “se”, alternativt att lindra förlossningssmärtor.