Ekorrar

(latin; Sciurus vulgaris) en gnagare med röd-grå päls och yvig svans som lever frön och nötter från träd och växter. Ekorren är utspridd i större delen av Norden och det finns flera vanligt förekommande föreställningar om djuret. I den nordiska mytologin är ekorren Ratatosk budbärare mellan draken Nidhögg som bor vid världsträdet Yggdrasils rot och örnen Hräsvelg som bor i trädets topp.

Ekorren ansågs tidigare som opålitlig eller rent utav falsk, något som kan vara kopplat dess relativt oförutsägbara och impulsiva beteende. Ekorrkött sades kunna orsaka epilepsi hos den som åt av det. Som medicin användes pulveriserades ekorrens hjärna och användes som ett botemedel mot svindel. Ekorrens tänder användes också som redskap för att spå.

Synen av en ekorre sades förr förebåda något i personens framtid. I Sverige ansågs synen av en ekorre rent utav ge otur. Ju fler ekorrar man ser, desto värre otur får man. Ser man väldigt många kan det betyda krig eller missväxt. I Norge ansågs synen av ekorrar tvärtemot ge en tur.