Troll

(fornnordiska; tröll) är ett naturväsen vars utseende och storlek kunde variera stort i olika delar av norden. I mellersta norden är det vanligt att trollen liknar människor och det kan vara svåra att skilja dem från allmogen, så när som på svansen.

Troll har stor styrka, men utmärks mera av sin förmåga att trolla. De flesta troll lever i grupper i skogar, berg eller under marken, men ensamma troll förekommer också. 

De anses värdesätta guld över allt annat. Det är också vanligt för troll att vara driftiga, nyfikna och vetgiriga, samtidigt uppges troll ofta vara något trögfattade och ibland även lättlurade. Trollen sägs leva precis utanför människornas värld. Känner man därför doften av mat, lukten av rök eller hör ljudet av yxhugg i skogen, men ser inte till någon människa så sägs det vara från trollen.