Spertus

(latin; Spiritus familiaris, ‘bekant väsen’) även ‘Familiär’, är ett väsen, oftast i formen av ett djur som förvaras i en dosa, glasrör eller dylikt. Oftast handlar det om en ödla, spindel, skalbagge, vit orm, eller ett föremål, såsom en sten. Enligt folktron är en spertus ett dragväsen som bringar lycka och rikedom åt sin ägare. En spertus kan även tillfrågas i affärer, hitta stulna föremål och ge framgång i kärlek.