Osynliga, de

Även ‘de underjordiska’, är samlingsnamn för de övernaturliga väsen som man kan möta i naturen, men som man för det mesta inte ser. Ibland kan de dock visa sig för människor om de så vill.

Till ‘de osynliga’ brukar bland andra tomtar, vättar, rådare och vittror räknas. De sägs ibland kunna förvandla sig till grodor, myror eller små randiga maskar. Den som är synsk sägs kunna se dem för jämnan. Se även ‘Finngálkn’.