Mara

Även ‘Nattmara’, ett övernaturligt väsen som plågar sovande personer genom att gränsla deras bröst och rida dem, vilket resulterar i ångest- och kvävningskänsla. Även hästar och andra djur kan angripas.

Maran beskrivs som ett kvinnligt väsen men uppträder också i djurgestalt, då oftast i skepnaden av en katt. Maran är omnämnd redan i Ynglingasagan från 1200-talet. Ordet mardröm kommer från maran.

Efter kristnandet uppstod tron på att kvinnor som brukade hedniska seder för att lindra smärtorna vid barnafödandet, fördömde sina döttrar till att bli maror och sina söner till varulvar.  Se även ‘Hamnskiftare’ och ‘Varulvar’.