Drakar

(fornnordiska; Dreki) ett storvuxet väsen med orm- eller ödleliknande drag. I nordisk folktro finns flera kända drakar, exempelvis; Nidhögg, Fafner och Midgårdsormen.

Inte sällan var en drake egentligen en hamnskiftare, som i fallet med Fafner, en dvärg som antagit en drakes skepnad för att vakta en stor skatt. I norden saknade drakarna ofta vingar men sades kunde flyga ändå. En drake som flyger fram på himlen sägs likna ett gyllene band.