Bjära

(fornsvenska; att bära) även ‘Mjölkhare’ och ‘Para’, är ett dragväsen som en häxa använder för att stjäla mjölk från grannens kor. En bjära kan har ofta olika gestalter i olika delar av landet, en hare i Småland, en fågel i Dalarna eller ett garnnystan i Norrland.

En bjära kan tillverkas med olika ritualer och innehålla bland annat smör, jord, aska från brända bitar av sina tilltänkta offers fönsterkarmar, metall från kyrkklockor, blod från sina egna fingrar och en levande orm. 

Det sägs att om man skadar en bjära så skadar man också dess ägare. Svampen Trollsmör kallas ibland för ‘bjärdynga’ och uppstår enligt sägnen då bjäran råkar spilla ut lite av den stulna mjölken på vägen tillbaka till sin ägare. Det äldsta bevarade exemplet på en bjära i Sverige kommer från en kyrkomålning daterad till 1400-talet.