Stämma blod

En teknik som används för att stoppa ett hastigt blodflöde med hjälp av trollformler eller ramsor. En gammal trollformel för att stämma blod är ‘Buria Balta Bloria’, vilket skrivs med blod från såret på en papperslapp och slängs i en eld. Se även ‘Trollformel’.