Skråpuk

(fornsvenska; Skraapuke, ‘demonskinn’) en mycket gammal typ av ansiktsmask, sannolikt har bruket hedniska rötter. Maskerna används för att utföra så kallad likhetsmagi, alltså ett försök att efterlikna de väsen man fruktar och helst också överträffa dem i hemskhet. Detta görs för att skrämma de mörka krafterna på flykt och går till så att man klär sig i skråpukar och raggiga pälsar och för oväsen.

Tillverkning och bruket av Skråpukar verkar idag vara koncentrerat till området kring Dala-Floda men var tidigare mycket vanlig förekommande i större delar av norden.

Bruket av maskerna sammanfaller oftast med Valborg, vilket antas ha att göra med att det var den traditionella tiden på året som kor och annat boskap släpptes för att beta efter vintern. Det är sannolikt att man då ville skrämma bort onda väsen, men också vilda djur.