Hokus Pokus Filiokus

En trollformel som troligen har uppkommit genom en förvanskning av inledningen till nattvarden; ‘Hoc est enim corpus meum’, vilket betyder ‘detta är min lekamen’. Samt ‘filioque’, det vill säga ‘och av sonen’ som är en del av trosbekännelsen. Ramsa är känd sedan 1600-talet och uppstod troligen som ett försök i att härma prästerna, som då mässade på latin. Se även ‘Trollformel’.