Urdarbrunnen

En helig källa under en av Yggdrasils rötter. Vid brunnen bor nornorna som varje dag öser vatten ur urdarbrunnen på den stora asken Yggdrasil för att trädet inte skulle vissna.