Brisingamen

(fornnordiska; Brísinga men, ‘eldsmycket’), är gudinnan Frejas halssmycke. Det är det vackraste smycket i världen, smitt av fyra dvärgar vid namn Alfrik, Berling, Dvalin och Grer. De vägrade först sälja smycket, men Freja fick det i utbyte mot en natt med var och en av dem.