Valkyrior

(fornnordiska; valkyrja, ‘väljare av fallna krigare’) ett kvinnligt väsen som väljer ut och för de döda från slagfälten till Asgård. Ordet ‘valkyria’ är ett sammansatt ord och kommer av ‘valr’’, som betyder ‘i striden fallen’, och ‘kjósa’ vilket betyder ’väljare’. Tillsammans får det betydelsen ‘den som väljer dem som skall falla i striden’.

Hälften av de utvalda tas till Odens Valhall och hälften till Frejas Folkvang, där de blir enhärjare slåss varje dag och festar i mjöd varje natt fram till Ragnarök. Valkyrior kan ses som själaförare, ansvariga för att slussa över nyligen döda själar till Asgård. Man kan också se på valkyrior som något av ett förebådande väsen som väljer ut krigare, redan innan striden är över. 

Valkyriorna beskrivs överlag som mycket vackra kvinnor, även om några källor har beskrivit dem som ohyggliga. De fungerar också som tjänare under gudars och enhärjarnas festande, då fyller de hornen med mjöd och sägs erbjuda sexuella tjänster. Såväl gudar som enhärjare och levande män ska ha gått till sängs med valkyrior. 

En berättelse talar om tre män som genom att stjäla valkyriornas magiska skinn  får levt tillsammans med dem i sju år, när kvinnorna tillslut flyger iväg ger sig två av männen ut och letar medan den tredje sitter hemma och väntar. Flera av Valkyriorna namnges i sagorna, och många har namn knutna till krig, exempelvis; Hrist, viket betyder ‘skakaren’, Hildr, som betyder ‘strid’ och Sigrun, vilket blir ‘seger-runa’