Skuld

(fornnordiska; Skuld, ‘nödvändighet’) är en av de tre nornorna som styr varje människas liv, från födseln till döden. Skuld väver livets tråd och rår över vad som komma skall. Hon är den yngsta och mest nyckfulla av nornorna.