Fulla

(fornnordiska; Fullr, ‘fullkomlig’) är en av asynjorna och syster till Frigg, Odens fru. Fullas främsta uppgift är att bära Friggs skrin och vårda hennes skodon. Att Frigg dessutom berättar allt om gudars och människors öden för Fulla tyder på att hon inte enbart är en tjänare utan också en person av vikt.