Forsete

(fornnordiska; Forseti) är en asagud och son till Balder och Nanna. Han omnämns i Skáldskapamál, Grímnismál och Nafnaþulur, det första kvädet återfinns i den Poetiska Eddan medan de andra två återfinns i den Prosaiska Eddan. Utöver dessa så saknas det fler referenser till Forsete i de fornnordiska källor som finns bevarade.

Att Forsete har tolkats som rättvisans och lagarnas gud beror delvis på namnet. Forseti betyder nämligen ‘den som har försäte’ och har gett upphov till den isländska presidentens titel; ‘Forseti alþingis’, det vill säga ‘Alltingets talman’. Även Snorre hävdar att Forsete skulle vara rättvisans och lagarnas gud då han i Gylfaginning citerar ett stycke ur Grímnismál som handlar om Forsete och som avslutas med ‘och medlar i alla mål’.

Adam av Bremen noterade att friserna på ön Helgoland under 600-talet dyrkade en gud vid namn Fosite, också han var gud över lagar och rättsskipning. Likheten mellan de båda gudarna uppmärksammades först av Jacob Grimm som förde fram teorin om att den frisiske guden Fosite och den nordiska guden Forsete skulle vara samma gudom. Om detta stämmer eller ej tvistar de lärda än idag.