Asar

(fornnordiska; æsir, ‘gud’) är ett av tre gudasläkten jämte Vanerna och Jättarna. Asarna är liksom de andra inte odödliga, däremot behåller de sin ungdom med hjälp av Iduns äpplen. De mest framträdande asagudarna är Oden och Tor. Efter dem kommer en rad gudar vars namn och identiteter förändras något beroende på källa men kan sammanfattas som följer. 

De manliga asarna heter; Balder, Brage, Delling, Forsete, Heimdall, Hermod, Höder, Höner, Kvaser, Lodur, Magne, Mode, Tyr, Ull, Vale, Ve, Vidar och Vile. Och de kvinnliga asynjorna heter; Frigg, Gerd, Idun, Nanna, Rind, Sif, Sigyn, Skade, Eir, Fulla, Gefjon, Gna, Lin, Lofn, Saga, Sjöfn, Snotra, Syn och Vör.