Huge

(fornnordiska; Hug, ‘tanke’ eller ‘själ’) är den fornnordiska beteckningen för en persons själ eller medvetande. En huge sägs kunna skifta hamn och uppenbara sig som någon eller något annat, oftast ett djur av något slag.