Fegljus

Ett ljusfenomen som ofta tolkats som ett omen för att en person i ens närhet skulle dö inom kort. en snar död av en person i närområdet eller ens egen krets. Ljuset ska försvinna lika plötsligt som det uppstått och visar sig oftast intill det hus eller den plats där den dödsmärkte vistades. 

Fenomenet visar sig främst nattetid och kan då exempelvis ses genom i ett fönster eller utifrån om man råkar passera den drabbade gården i fråga. Det kunde även uppstå som lågor på ladugårdens tak eller utmed gårdens flaggstång.

Fegljuset har beskrivits som; ‘en stor stjärna’, ‘ett eldklot’, ‘en svag lykta’ eller som ‘ett plötsligt ljussken’. Färgerna som beskrivs är ömsom röd, blå eller vit. Detta verkar främst variera beroende på vart i norden man befinner sig. I Sverige är skenet ofta vitt, medan det i Norge främst beskrivs som blått. I Danmark varierar färgen beroende på den dödsmärktes ålder. Rött för små barn och blått för vuxna människor. 

I Finland ska denna typ av ljusfenomen ha tolkats som ett gudasänt tecken. På Åland talas det om ett avlångt vitt ljussken som visar sig efter en persons ande, och på både Gotland och Åland har fegljusets höjd från marken tolkats som ett mått på tiden den dödsmärkte har kvar i livet, ju närmare marken desto kortare tid kvar.