Älvkors

Även ‘Ellakors’, är en rund amulett med ett likarmat kors, i vissa fall även med magiska inskriptioner inristade. Korset skyddar mot ondska i allmänhet och onda varelser i synnerhet, till exempel andar och gengångare. För bästa effekt ska korset vara smitt av silver från arvegods från nio olika ställen på tre torsdagsnätter efter varandra.