Näverolja

Även ‘Ryssolja’, en lättflytande olja som framställs av björknäver. Historiskt har oljan använts i såväl norden som österut för att smörja in skor och seldon. Förutom som smörjmedel för läder så har näverolja används som naturmedicin i århundraden, främst som botemedel för olika hudsjukdomar men också för att bota tandvärk. Pehr Kalm, en av Carl von Linnés lärjungar, nedtecknade år 1746 ett recept för oljan; 

‘Man tager gammal näver, ju äldre ju bättre, och skär den i stycken. Styckena sätts på kant i botten på en gryta, så tätt som möjligt, över hela grytbotten. Grytan täcks med trälock, som ges ett hål i mitten, som oljan ska rinna ut igenom. En grop grävs i jorden, där en uppsamlingsskål läggs. Grytan stjälps så att locket hamnar nederst, med botten av grytan uppåt. Öppningarna kring grytbädden tätas med lera och jord. Ingen luft får komma åt processen. Därefter eldar man anrättningen i fem timmar eller mer, så att oljan tränger ut ur nävern och rinner ner i skålen’.