Hugin och Munin

(fornnordiska; Huginn ok Muninn, ‘tanken’ och ‘minnet’) Odens två korpar som varje morgon flyger ut över världen och ser allt som sker där. Sedan återvänder de till Oden och berättar vad de sett.

När de inte flyger runt så sitter de oftast på odens axlar. Korparna representerar inte bara Odens allseende utan också hans medvetande och minne. Odens sägs vara orolig för att korparna en dag inte ska återvända, särskilt orolig är han över Munin.