Torsdag

(fornsvenska; Þórrsdagher) dagen är uppkallad efter asaguden Tor. På latin heter torsdagen ‘dies Jovis’, det vill säga ‘Jupiters dag’. Romarna försökte ofta integrera olika stammar genom att peka ut likheterna mellan sina gudar och de kuvade folkens motsvarigheter. Tor jämfördes i det här fallet med den romerska guden Jupiter. Något som de germanska stammarna tycks ha tagit fasta på. Torsdag är den dag som anses bäst lämpad för trolldom och magi, främst under kvällen och den följande natten.