Onsdag

(fornsvenska; óðinsdagher) dagen är uppkallad efter asaguden Oden. På latin heter onsdagen ‘dies Mercurii’, det vill säga ‘Mercurius dag’. Romarna försökte ofta integrera olika folkslag genom att peka ut likheterna mellan sina gudar och de kuvade folkens motsvarigheter. Oden jämfördes i det här fallet med den romerska guden Mercurius. Något som de germanska stammarna tycks ha tagit fasta på.

Det finns en tämligen populär teori om varför onsdag ibland kallas för ‘lillördag’. Detta antas komma ifrån begreppet ‘piglördagen’, som inföll på onsdagar. Det var då som pigan enligt tradition fick ta ledigt som kompensation för utfört arbete på den faktiska lördagen. Det är möjligt att det ligger något i denna teori, men det är osannolikt att traditionen skulle varit vida spridd i Norden under någon längre tidsperiod. Detta eftersom principen om en fem dagars arbetsvecka lagstadgades först på 1900-talet.