Jul

(fornnordiska; Iul, Ylir) Julen omnämns i bland annat Hrafnasmál från sent 800-tal, också känt som Haraldskvädet, skrivet av hirdskalden Torbjörn hornklove. I kvädet beskrivs det hur kung Harald Hårfager vill ‘dricka jul’ på havet. Just orden ‘dricka jul’ återkommer i flera historiska källor och framstår ha utgjort en central del i det ursprungliga firandet.

I den förkristna germanska kalendern kallades månaden före jul för ‘Ærra Jéola’ och månaden efteråt för ‘Æftera Jéola’. Kopplingar mellan Julen och Oden har föreslagits då ett av Odens många binamn är ‘Jólnir’.

Snorre Sturlasson menade att Midvinterblotet och julen skulle vara en och samma högtid och ska då ha infallit natten mellan den 13:e och 14: januari. Flera sentida historiker har dock tvivlat på dessa uppgifter.