Vad är detta?

Vem är denna Patrik?

En kille på 31 år som bor i Nyköping. Till vardags arbetar han med kommunikation på Nyköpings kommun. Fritiden består till stor del av att läsa böcker och artiklar om folktro, historia, arkeologi, botanik, hantverk och många andra ämnen som på ett eller annat sätt berör det forntida Norden.

Vad tänkte och trodde människorna på i det forntida Norden egentligen?

Exakt vad människor i det forntida Norden kände till och trodde på är förstås svårt att svara på idag. Mitt mål med den här wikin är att försöka identifiera och sammanställa vilka kunskaper och trosföreställningar som existerade i Norden, innan området kristnades helt och hållet.

Samlingen fokuserar i huvudsak på perioden mellan år 800 och år 1200, även om vissa uppgifter är hämtade från källor för eller efter denna tidsperiod. Källorna som har använts består huvudsakligen av populärvetenskapliga böcker utgivna i Sverige under 1900-talet och 2000-talet. Flertalet artiklar stödjer sig även mot arkeologiska fynd såväl som antika manuskript.

OBS! I skrivande stund är inget av materialet i wikin slutgiltigt och alltsammans bör betraktas som ett arbetsdokument. – 20/10/2019

Rättelser, förslag och frågor rörande innehållet mottages tacksamt.

Referenser

 1.  Bakvända världen – Jan Lindahl
 2.  Folklig botanik – Ingvar Svanberg
 3.  Folklig läkekonst – Carl Herman Tillgren
 4.  Folklig spådomskonst – Carl Herman Tillgren
 5.  Folktro om ödet och lyckan – Ebbe Schön
 6.  Folktrons år – Ebbe Schön
 7.  Himlens stjärnor och vädrets makter – Carl Herman Tillgren
 8.  Mat, dryck och magi – Ebbe Schön
 9.  Millefolium, rölika, näsegräs – Inger Larsson
 10.  Människor och växter – Ingvar Svanberg
 11.  Nordiska gudar – Johan Egerkrans
 12.  Nordiska väsen – Johan Egerkrans
 13.  Skogarna och träden – Carl Herman Tillgren
 14.  Svensk flora – Carl von Linné
 15.  Trolldom – Johannes Björn Gårdbäck
 16.  Trädets tid – Christel Kvant
 17.  Utkast till svenska växternas naturhistoria – Carl Fredrik Nyman
 18.  Väsenologi – Ingela Korsell
 19.  Älvor, vättar och andra väsen – Ebbe Schön