Vittror

(fornnordiska; vættr, ‘väsen’) är ett småfolk långt upp i norr. De lever familjevis på jordbruk och boskapsskötsel, men på annan plats och under andra tider. De håller till på fäbodvallen under vinterhalvåret då människorna inte är där. Vittror sägs hålla eget boskap, så kallade vitterkor. Dessa kor ska ge ovanligt mycket mjölk. Om man lyckas kasta en kniv av järn eller stål över djuret kan man fånga det och behålla som sin egen ko. 

Sydgränsen för vittermarkerna går ungefär genom Hälsingland och Dalarna. Ordet ‘vittra’ är besläktat med ‘vätte’, vilket används söder om Dalarna, och kommer båda från det fornnordiska ordet ‘vættr’. I äldre tider sa man dessutom ‘vitter’ istället för ‘vittra’, som i en ‘vitterkvinna’ eller en ‘vittergubbe’. Se även ‘Vätte’.