Vättar

(fornnordiska; vættr, ‘väsen’) underjordiska väsen som gärna bosätter sig under människors boningar, kallas ibland för ‘bolvättar’. Vättar är tjuvaktiga och anses kunna göra sig osynliga och förvända synen på människor.

De föredrar att klä sig i grått. Den som häller hett vatten på marken ovanför deras bon bestraffas med sjukdom eller olyckor. För att befrias från deras otyg så sätter man ut mat till vättarna. 

Ordet ‘vätte’ är besläktat med ‘vittra’, vilket används norr om Dalarna, och kommer båda från det fornnordiska ordet ‘vættr’. I folktron är hjälmvättar ett annat namn för valkyrior.

På Island talar man ibland om sjövättar och landvättar. De sägs skydda Island mot ovälkomna besökare. På Bornholm har man också talat om Landvättar, där sägs de ha hjälpt öborna att driva bort svenskarna år 1658. Se även ‘Vittra’.