Vård

(fornsvenska; Varþer, fornnordiska; vǫrðr) även ‘Vardøger’, ‘Etiäinen’. Är ett övernaturligt väsen som ofta beskrivs som en personlig skyddsande, vilken följer en människa från födelsen till dödsstunden. Ordet ‘Vård’ kommer av fornnordiskans ‘ward’ och ‘hugr’ vilket betyder skydd och själ. Se även ‘Fylgja’. 

Vården kan ibland uppenbara sig som ett litet ljus, men mer vanligt är dock att vården antar hamnen av sitt skyddsobjekt. En människas vård sägs kunna uppenbara sig för andra människor och förebåda personen själv, exempelvis genom att man ser en person eller hör personens röst långt innan denne anlänt. En vård kan också ge sig tillkänna som en tillfällig klåda i handen eller näsborren.