Tomtar

Ett slags skuggväsen med övernaturliga krafter som rår om gården. Framför allt vakar han över djuren i stall och ladugårdar. Han antas ofta vara den förste mannen som odlat upp marken på gården och går sedan igen då han inte kan få ro. Han visar sig ogärna, men beskrivs som en äldre man, något mindre i storlek jämfört med vanliga människor, ofta med vitt skägg, gråa kläder och luva. 

Det är viktigt att hålla sig på god fot med honom och inte förarga honom. Tomtar har ett vresigt temperament och kan hämnas om man exempelvis missköter djuren eller behandlar honom respektlöst. Som tack för hans arbete ska man ge tomten en skål gröt. Vissa sägner berättar att tomten kan bli så arg att han dräper en ko om han inte får en klick smör i sin gröt. 

Andra sägner berättar att om tomten belönas med nya kläder så anser han sig för fin för att fortsätta med sitt arbete. Gårdsvätte är ett annat namn på tomten. Tomtar och vättar har en del gemensamt i det att båda bor i direkt närhet till människorna, även om tomten oftast är ett solitärt väsen och vättarna lever i kollektiv.