Små under jorden, de

(gutniska; Di sma undar jordi) en gotländsk variant på de väsen som bor i närheten av människorna och deras gårdar. De ansvarar för att människorna vårdar jorden och marken. Enligt gutniska sägner kan man endast se dessa väsen genom att titta i ett hål i ett pappersark.

Man bör enligt tradition heller inte kasta ut vatten på marken, utan att först förvarna de underjordiska genom att ropa ‘se upp’. På fastlandet kallas de också för de underjordiska, småfolk eller jordbyggare.