Särimner

(fornnordiska; Sæhrímnir) en galt som föder alla enhärjarna i Valhall. enligt den Poetiska Eddan slaktas galten och äts upp varje kväll, och återuppstår sedan dagen efter.

Snorre Sturlasson avviker något och hävdar att galten slaktas på dagen och återuppstår samma kväll. Snorre berättar också hur Andrimner, en förmodad kock, låter Särimner sjuda i Eldrimner, vilket han tolkar som en kittel.